De Dordtse havens

spuihaven

Amsterdam heeft zijn grachten, maar in Dordrecht noemen we die havens. Het zijn ook bijna allemaal echte havens, waar je doorheen kunt varen, waar je kunt aanleggen en lossen of laden. Door de havens is Dordrecht een echte waterstad. Niet voor niets maakte Evelyn Jansen vorig jaar de bijzonder interessante documentaire ‘Water tekent de stad.’ Een deel van die stad ligt zelfs buitendijks, want de hoofdwaterkering van het Eiland van Dordrecht wordt gevormd door de Voorstraat, de Noordendijk, de Wieldrechtse Zeedijk en de dijk langs de Dordtse Kil. Bij hoog water lopen de Dordtse kades weleens onder, al gebeurt dat minder vaak en komt het water minder hoog, dan voor de Deltawerken.

Sommige handelshavens zijn in de loop der tijd jachthavens geworden, denk aan de Nieuwe Haven en een deel van de Wijnhaven. De Wolwevershaven is een soort museumhaven geworden, waar met name historische schepen een ligplaats hebben, zoals de prachtige stoomsleper Pieter Boele. Wist u dat die kan worden gehuurd als u eens een bijzonder familiefeest of personeelsuitje wilt organiseren? De Dordtse VVV kan u daar alles over mededelen. De Kalkhaven heeft zijn oorspronkelijke functie als haven voor de binnenvaart behouden. Vroeger werden daar ook schepen gebouwd, maar daaraan kwam eind 19e eeuw een einde.

De Spuihaven, ooit de gracht die Dordrecht tegen de boze buitenwereld moest beschermen en waarover ik al eens schreef, heeft haar havenfunctie verloren. Daarmee verdwenen de woonboten, die de haven, tussen Vriese- en Johan de Wittbrug, een gemoedelijk aanzien gaven. Dat is jammer, maar ik mis nog meer aan de haven, of liever, in de haven. De twee fraaie beelden (Opus 31a. Maria/Medea) van Gerhard Lentink. Ik herinner mij de onthulling, waarbij zwemmers het smerige water van de haven trotseerden en iemand rondvoer in een bootje met een muzikant. De beelden zijn al langer dan een jaar geleden weggehaald om te worden opgeknapt, ook kunst heeft onderhoud nodig, maar nog steeds niet teruggeplaatst. Ik heb geen idee wat daarvan de reden is, maar ze weer op hun plek zetten lijkt me een iets eenvoudiger klus dan het aanleggen van een brug naar de Stadswerven en een stuk goedkoper. De Spuihaven zou er weer een beetje mooier door worden, dus waar blijven ze?

Kees Klok

Foto beelden: gerhardlentink.nl

Kees Klok, onze geschiedenisdocent, deelt regelmatig zijn verhalen op City blog Dordrecht. Over alles wat hij meemaakt in Dordrecht en zijn liefde voor de stad en de historische binnenstad, met een terugblik naar vroeger, maar zeker ook over nu en uiteraard krijgen we zo nu en dan nog gewoon geschiedenisles. Eerder stelden we hem al aan je voor.

Lees ook de eerdere blogs van Kees Klok

Historische Binnenstad Dordrecht
Mevrouw P.  van de Lenghenhof
Voorjaar 1979: het Blauwpoortsplein
Kuipershaven 16!
‘De heks’ in de Vriesepoortshof
‘Visser’s. Poffertjes-Wafelen-Lunchroom’
De dame die ik nooit heb ontmoet!
20 jaar geleden?
Tandarts Dr. J. H. Struivig de Groot
Het Hof: Een museum met herinneringen
De groene mug!
Een vers aan de Van Slingelandthof
De Spuihaven
Hotel Ponsen Dordrecht
De villa van Lips
De kosterswoning achter de Remonstrantse kerk
Het hoekpand Nieuwbrug/Wijnstraat en de goudsmit
Voorstraat 54
Het Teekengenootschap Pictura
Bobby Kinghe
De Spaarbank
School Vest
Kees op dansles
De Buiten Walevest
Het Leprooshuis
Het Vrieseplein
Een herinnering aan de polder
De Prinses Ireneschool
De Blindeliedengasthuissteeg
Americain
De Pottenkade
Het Groothoofd


Geef een reactie