De villa van Lips

De imposante villa aan de Nicolaas Maessingel 105 doet mij altijd denken aan mijn tante Christine, een buurvrouw en vriendin van mijn grootouders op de Vrieseweg. Tante Christine was een groot kindervriend, waar ik altijd welkom was. Ze had een kast vol verkleedkleren, een indrukwekkende verzameling heiligenbeelden en een toiletpot van Delfts blauw. ‘s Zomers speelde ik in haar tuin, waar ik weleens mieren verdronk in een emmer zeepsop, iets wat volgens de laatste pedagogische inzichten tot extreme gewelddadigheid in de pubertijd kan leiden. Ik was nooit een modelpuber, maar ik harkte liever onbeholpen op een gitaar dan dat ik leeftijdgenoten de hersens in wilde slaan. Ik schrijf dat mede toe aan de gunstige invloed van tante Christine.

Jarenlang werkte tante Christine als dienstbode in de villa, die toen het eigendom was van de familie Lips, bekend van de brandkasten- en slotenfabriek, vanaf 1921 lange tijd gevestigd op de Staart. De villa werd in 1894 gebouw en kwam in 1919 in het bezit van de familie Lips, tot het pand in 1949 werd verkocht aan industrieel Van der Togt, grondlegger van de Tomadofabriek.

In mijn verbeelding lijken de jaren dat tante Christine bij de familie Lips werkte op wat ons wordt voorgeschoteld in de fraaie televisieserie Downton Abbey. Dat komt omdat ze mij bij haar overlijden in 1963 een fotoalbum naliet. Het bevat een serie interieurfoto’s van de villa, gemaakt door de toen bekende fotograaf H.G. Beerman uit Dordrecht. Naar ik vermoed stammen ze uit de jaren dertig. Toen, in 1963, was ik nog te jong om de waarde van het album te beseffen, maar tegenwoordig mag ik het graag ter hand nemen om een poosje rond te zwerven door wat wij in de familie altijd ‘de villa van Lips’ noemen. Op bezoek bij de Dordtse Downton Abbey.

Kees Klok
Zwarwit foto’s: H.G. Beerman & Zn.

Kees Klok, onze geschiedenisdocent, deelt regelmatig zijn verhalen op City blog Dordrecht. Over alles wat hij meemaakt in Dordrecht en zijn liefde voor de stad en de historische binnenstad, met een terugblik naar vroeger, maar zeker ook over nu en uiteraard krijgen we zo nu en dan nog gewoon geschiedenisles. Eerder stelden we hem al aan je voor.

 

 

 

 

 

 

 

Lees ook de eerdere blogs van Kees Klok

Historische Binnenstad Dordrecht
Mevrouw P.  van de Lenghenhof
Voorjaar 1979: het Blauwpoortsplein
Kuipershaven 16!
‘De heks’ in de Vriesepoortshof
‘Visser’s. Poffertjes-Wafelen-Lunchroom’
De dame die ik nooit heb ontmoet!
20 jaar geleden?
Tandarts Dr. J. H. Struivig de Groot
Het Hof: Een museum met herinneringen
De groene mug!
Een vers aan de Van Slingelandthof
De Spuihaven
Hotel Ponsen Dordrecht

3 Comment

  1. Jan Lips says: Beantwoorden

    Leuk, dat verhaaltje van uw tante Christine, die in dienst was bij mijn overgrootouders! Ik heb zelf nooit het genoegen mogen smaken om dat huis eens van binnen te zien en moet het dus, net als u, met de mooie foto’s van Beerman doen, die ik enige jaren geleden in de Beeldbank van het Dordtse archief ontdekte. Erg verrassend was het voor mij om op deze inderdaad zeer fraaie opnamen verschillende voorwerpen te herkennen die nu nog steeds tot de inboedel van diverse familieleden, waaronder ikzelf, behoren! U moet mij een kleine correctie intussen niet kwalijk nemen. U vermeldde per abuis als adres Nicolaas Maessingel 105, maar het moet de Van Hoogstratensingel zijn. Op de Nicolaas Maessingel, op nr. 223, woonde tot 1950 de zoon van door u bedoelde Lips en daarna tot 1974 diens zoon, mijn vader. Ik ben daar in 1956 dan ook geboren! Aangezien ik probeer om zoveel mogelijk historisch materiaal over mijn familie te verzamelen, houd ik mij aanbevolen als u uit de nalatenschap van tante Christine nog leuke foto’s of andere zaken m.b.t. mijn familie heeft die ik evt. zou kunnen kopiëren

  2. Ik wil graag met u een afspraak maken zodat u het betreffende album kunt inzien en eventueel kunt kopieeren. Ik denk niet dat ik nog ander fotomateriaal heb, maar ik zal daar voor de zekerheid nog wel naar kijken. U kunt mijn e-mail verkrijgen via de redactie van het Cityblog Dordrecht.

  3. U kunt mij ook bereiken via mijn blog: kees-klok.blogspot.com

Geef een reactie