Stadsdichter Jan Eijkelboom

De foto toont de Suikerstraat, gezien vanaf de hoek Voorstraat en Prinsenstraat, in het hart van het Dordtse centrum. In het witte huis in de verte woonde, tot zijn overlijden in 2008, de eerste stadsdichter van Dordrecht, Jan Eijkelboom. Behalve dat hij een belangrijk, landelijk bekend dichter was, heeft hij veel gedaan om de letteren in de stad, in het bijzonder, de poëzie te stimuleren. Zo verzamelde hij een groepje dichters uit Dordrecht en de regio, dat nu bekend is als de Dordtse Dichterskring (ook wel Dichtkring). Deze dichters kwamen (en komen) regelmatig bijeen om gedichten aan elkaar voor te leggen en te bespreken. Jan was de nestor, inspirator en soms ook leermeester van deze groep, waarvan ik inmiddels alweer jaren lid ben, want ook na het wegvallen van Jan werden de avonden voortgezet. 

Aanvankelijk kwam de kring bijeen in het fraaie pand van de stichting Perspektief aan het Steegoversloot, maar na een paar jaar besloot men bij de leden thuis bijeen te komen, wat als inspirerender werd beschouwd dan samen te komen in wat toch in wezen een kantoor was. Poëzie en zakelijkheid gaan moeilijk samen. Jan hield zich in de eerste jaren van zijn stadsdichterschap ook bezig met het verzorgen van cursussen poëzieschrijven, die werden georganiseerd door de stichting Perspektief. Een organisatie die nog steeds actief is, maar tegenwoordig onder de naam Dordt Literair.

Ik heb goede herinneringen aan onze eerste stadsdichter, niet alleen vanwege de Dichterskring, ook ontmoette ik hem regelmatig in Visser, waar vaak bij ons aanschoof en dan indrukwekkend kon vertellen over zijn ervaringen in Nederlands-Indië, waarover hij de novelle Het krijgsbedrijf schreef. Hij had ook schitterende anekdotes over de periode dat hij adjunct-hoofdredacteur van Vrij Nederland was en in die hoedanigheid onder meer Gerard Reve interviewde. Ik denk nog vaak aan Jan, als ik in Visser zit, of door de Suikerstraat fiets en gelukkig staan zijn verzamelde gedichten in mijn boekenkast.

Tekst & foto’s: Kees Klok

Kees Klok, onze geschiedenisdocent, deelt regelmatig zijn verhalen op City blog Dordrecht. Over alles wat hij meemaakt in Dordrecht en zijn liefde voor de stad en de historische binnenstad, met een terugblik naar vroeger, maar zeker ook over nu en uiteraard krijgen we zo nu en dan nog gewoon geschiedenisles. Eerder stelden we hem al aan je voor.

Lees ook de eerdere blogs van Kees Klok

Historische Binnenstad Dordrecht
Mevrouw P.  van de Lenghenhof
Voorjaar 1979: het Blauwpoortsplein
Kuipershaven 16!
‘De heks’ in de Vriesepoortshof
‘Visser’s. Poffertjes-Wafelen-Lunchroom’
De dame die ik nooit heb ontmoet!
20 jaar geleden?
Tandarts Dr. J. H. Struivig de Groot
Het Hof: Een museum met herinneringen
De groene mug!
Een vers aan de Van Slingelandthof
De Spuihaven
Hotel Ponsen Dordrecht
De villa van Lips
De kosterswoning achter de Remonstrantse kerk
Het hoekpand Nieuwbrug/Wijnstraat en de goudsmit
Voorstraat 54
Het Teekengenootschap Pictura
Bobby Kinghe
De Spaarbank
School Vest
Kees op dansles
De Buiten Walevest
Het Leprooshuis
Het Vrieseplein
Een herinnering aan de polder
De Prinses Ireneschool
De Blindeliedengasthuissteeg
Americain
De Pottenkade
Het Groothoofd
De Dordtse havens
Park Merwestein
De Berckepoort
Het Dolhuis
Oranjepark
Opa werd melkboer
Bordeaux
De snackbar
Het Station
De Hooikade

Geef een reactie